• 3 سال پیش

  • 52

  • 18:30

9: شنوایی ناب در رابطه

پادکست ماورا
0
0
0

9: شنوایی ناب در رابطه

پادکست ماورا
  • 18:30

  • 52

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت نهم پادکست تحول در رابطه با شنوایی ناب و خلق رابطه ای نو از بستر این شنوایی است. تجربه ارتباطی حقیقی و همدلانه و خلاقانه در لحظه از جای شنیدنی بی‌واسطه و با حضور مهیا می‌گردد. گاهی ما با ندیدن این مهم ریشه ناکارآمدی رابطه را در شخصیت فرد مقابل، توقعات و ناسازگاری ها می‌بینیم و با آگاهی به این امر و تمرین و تجربه هر روز آن می‌توانیم روابطی کارآمد بسازیم.

با صدای
سلاله صاحب زمانی
سلاله صاحب زمانی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads