• 3 سال پیش

  • 746

  • 08:05

قسمت اول : خوب های بد ، بد های خوب

رادیو ورق
6
6
0

قسمت اول : خوب های بد ، بد های خوب

رادیو ورق
  • 08:05

  • 746

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت ما قراره کتاب « خوب های بد ، بد های خوب » رو به شما معرفی کنیم

با صدای
فاطمه برومند
پرنیان کاظمیان
حنانه حضرتی
باران احمدوند

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads