• 3 سال پیش

  • 584

  • 07:16

پادکست بازارهای جهانی سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹

اکوایران
0
0
0

پادکست بازارهای جهانی سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹

اکوایران
  • 07:16

  • 584

  • 3 سال پیش

توضیحات
واکسن کرونا، آغاز پایان یک کابوس هولناک! روز گذشته یک روز خاص بود و خبر ساخته شدن واکسن موثر برای کرونا سبب هیجان سرمایه گذاران در بازارهای مختلف شد. همه گیری کرونا عامل اصلی رکود در اقتصاد جهان است و عرضه واکسن برای این ویروس، افق اقتصاد جهان و بازارها را امیدبخش می کند. اما آیا از این پس شاخص های مالی و قیمت مواد خام پیوسته رشد خواهند کرد و همه چیز سامان خواهد یافت؟ در گزارش امروز توضیحاتی در همین زمینه داده شده و نیز به چند نکته مهم که باید مورد توجه قرار گیرد اشاره شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads