• 3 سال پیش

  • 206

  • 02:27

آخرین نفس

تارا
16
16
0

آخرین نفس

تارا
  • 02:27

  • 206

  • 3 سال پیش

توضیحات
آخرین نفس شعر : مارگوت بیکل ترجمه : احمد شاملو گوینده : تارا

با صدای
تارا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads