• 2 سال پیش

  • 5.6K

  • 02:13:30

موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت ۱

موج بازاریابی، پادکست تخصصی بازاریابی
4
4
1

موج بازاریابی فصل ۱ - قسمت ۱

موج بازاریابی، پادکست تخصصی بازاریابی
  • 02:13:30

  • 5.6K

  • 2 سال پیش

توضیحات
گفتگوی حامد وثوقی با پارسا کاکویی درباره بازاریابی محتوایی

با صدای
حامد وثوقی
پارسا کاکویی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads