• 3 سال پیش

  • 870

  • 02:59

منابع دولینگو و آزمون duolingo

پادکست حرف ای زبان
1
1
0

منابع دولینگو و آزمون duolingo

پادکست حرف ای زبان
  • 02:59

  • 870

  • 3 سال پیش

توضیحات
بهترین منابع و با کیفیت ترین منابع آزمون دولینگو توسط تیم بریتانیایی و تضمینی

با صدای
استاد رحمانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads