• 3 سال پیش

  • 105

  • 39:05

موفقیت به شرط شباهت - تجربۀ من از تغییر رفتار در شبکه‌های اجتماعی

مهدی بیگدلی
0
توضیحات
دیدن مستند معضل اجتماعی (the social dilemma) اکیداً توصیه می‌شه

با صدای
مهدی بیگدلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads