• 3 سال پیش

  • 415

  • 15:00

زندگی و زمانه کوروش

رادیوایرانمهر
2
2
0

زندگی و زمانه کوروش

رادیوایرانمهر
  • 15:00

  • 415

  • 3 سال پیش

توضیحات
همه‌ی ما به کوروش نوعی حساسیت داریم. بیش‌تر مان او را به عنوان بنیان‌گذار امپراتوری بزرگ هخامنشی و پدر ایران ستایش می‌کنیم و حتا برخی او را تکیه‌گاه هویت خود می‌دانیم . برخی نیر با انگیزه‌هایی سیاسی و اعتقادی که معمولا ربطی هم به زمانه‌ی کوروش ندارند از او بدشان می آید یا حتا انکارش می‌کنند. گروهی هم هستند که احساس می‌کنند کل ماجرا بیش از حد دستمالی شده است و خود را بی‌تفاوت نشان می‌دهند. در حالی که کوروش به ناگزیر در واقعیت تاریخی شان حضور دارد. اما اگر از بیشتر ما بپرسند کوروش دقیقا که بود و چه کرد، چیز زیادی برای گفتن نداریم. این که کوروش در چند سالگی کار خود را آغاز کرد و در روزگار او دقیقا چه اتفاقاتی در جریان بودند؟! بیشتر ما نمی دانیم که کوروش چرا و چگونه عمل کرد و ریشه‌های اصلی فکر و قدرت او از کجا سیرآب می‌شدند؟ به زبان ساده ما کوروش را به عنوان یک انسان کمتر می‌شناسیم . ما از کوروش بسیار می‌گوییم ولی از واقعیت‌های زندگی او بسیار کم می‌دانیم! به همین دلیل بود که سال گذشته به فکر ساختن سریالی صورتی از زندگی و زمانه‌ی کوروش افتادم. این سریال هفت قسمت دارد. مجموعه گفتارهای زندگی و زمانه ی کوروش روایتی مستند درباره ی یکی از مهم ترین دوره های تاریخی ایران است که بر اساس مجموعه ای از بهترین کتاب‌ها تقدیم شما می شود. سعی فراوان شده تا این مجموعه ی صوتی به شکلی جذاب و شنیدنی باشد. امیدوارم به کمک شما دوستان این صدا را به دست آنان که واقعیت‌های تاریخی ایران را دوست دارند برسانیم و ماندگار کنیم.

با صدای
علیرضا ایرانمهر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads