• 2 سال پیش

  • 36

  • 22:48

ژیژک و کرونا

رادیو هنر و تجربه
1
1
0

ژیژک و کرونا

رادیو هنر و تجربه
  • 22:48

  • 36

  • 2 سال پیش

توضیحات
ویروس کرونا از منظر اسلاوی ژیژک در مقایسه با مشت فیلم بیل را بکش به کاپیتالسیم و آغاز باز آفرینی کمونیسم.

با صدای
امیر دادور
نگین فرهود
محمد پویا قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads