• 3 سال پیش

  • 244

  • 01:53

رشته های هنری بیشتر به چه زبانی ارائه می شوند؟

فرتاک اپلای | ایران ایتالیا
0
0
0

رشته های هنری بیشتر به چه زبانی ارائه می شوند؟

فرتاک اپلای | ایران ایتالیا
  • 01:53

  • 244

  • 3 سال پیش

توضیحات
تحصیل در ایتالیا به دو زبان انگلیسی و ایتالیایی میسر می‌باشد

با صدای
امید بختیاری فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads