• 3 سال پیش

  • 307

  • 36:47

رادیو ریش تراش اپیزود دوم - بخش اول؛ معجزه سخن

رادیو ریش تراش
0
0
0

رادیو ریش تراش اپیزود دوم - بخش اول؛ معجزه سخن

رادیو ریش تراش
  • 36:47

  • 307

  • 3 سال پیش

توضیحات
حرف بزنیم، آنچه بر ما می گذرد را در خود دفن نکنیم. انسان به اشتراک پویاست و بیان اگر دریغ شود در خود غرقه خواهیم شد.

با صدای
حامد
محمدرضا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads