• 3 سال پیش

  • 83

  • 20:13

خشونت خانگی

سرجوخه
1
1
0

خشونت خانگی

سرجوخه
  • 20:13

  • 83

  • 3 سال پیش

توضیحات
خشونت همیشه یک دستِ شکسته و یا چشم کبود نیست. در این قسمت به مسئله‌ی خشونت علیه بانوان میپردازیم و داستان واقعی زندگی مهتاب را میشنویم و راهکار های حقوقی آن را بررسی میکنیم  . سکانس های استفاده شده  از فیلم های ملی و راه های نرفته‌اش  و فیلم دو زن می‌باشد، که  هر دو از فیلم های خوب سینما به کارگردانی خانم تهمینه میلانی هستند که در این دو فیلم خشونت علیه بانوان را به خوبی به تصویر کشیدند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads