• 3 سال پیش

  • 85

  • 25:23

سرمایه‌گذاری به زبان ساده - سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه

کیان دیجیتال
1
1
0

سرمایه‌گذاری به زبان ساده - سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه

کیان دیجیتال
  • 25:23

  • 85

  • 3 سال پیش

توضیحات
صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه، به چند نوع تقسیم می‌شوند؛ صندوق‌های خصوصی، شرکتی و صندوق‌های بورسی عملکرد صندوق‌های جسورانه بر ۲ رکن استوار است، مدیر صندوق و سرمایه‌گذاران در این قسمت از پادکست سرمایه‌گذاری به زبان ساده، نازنین موسوی به همراه جناب آقای فخر، کارشناس سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی، درباره صندوق‌های جسورانه صحبت می‌کنند.

با صدای
نازنین موسوی
محمد فخر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads