• 3 سال پیش

  • 586

  • 32:22

تهران، اين عاشقانه

دکمو پادکست
8
8
4

تهران، اين عاشقانه

دکمو پادکست
  • 32:22

  • 586

  • 3 سال پیش

توضیحات
در اين پادكست از تهران بشنويد. . مارو در اينستاگرام و تلگرام دنبال كنيد: instagram.com\dekmo.podcast t.me\dekmopodcast نويسنده متن و گوينده: نويد استادرحيمي اديت: پژمان آقاحسني

با صدای
نويد استادرحيمي
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads