• 3 سال پیش

  • 36

  • 02:27:14

رادیو واژه - اپیزود سوم: واژه های سبز

رادیو واژه
0
0
0

رادیو واژه - اپیزود سوم: واژه های سبز

رادیو واژه
  • 02:27:14

  • 36

  • 3 سال پیش

توضیحات
این جا «رادیو واژه» است صدای واژگان نشریات... شماره‌ سوم واژ‌ه‌های سبز ارائه‌ای از خانه نشریات دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی ---------- کاور از Victor Moriyama

با صدای
سجاد درگاهی
محمد کاظمی
زهرا شاکر
نگین رسولی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads