• 3 سال پیش

  • 77

  • 08:34

گریه نکن، من از گریه کردن بدم میاد

فرزند نا خواسته
0
0
0

گریه نکن، من از گریه کردن بدم میاد

فرزند نا خواسته
  • 08:34

  • 77

  • 3 سال پیش

توضیحات
این اپیزود در مورد گذشته دردناک دوران کودکی پدرم و ثاتیر و پیامدهای اون در زندگی من هستش که باعث شده بود اجازه گریه کردن نداشته باشم.

با صدای
فروغ خنده رو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads