• 3 سال پیش

  • 140

  • 07:28

هنگام خرید صندل نوزادی چه ویژگیهایی را باید درنظر گرفت؟

sandal.ir
0
توضیحات
یک صندل نوزادی یا مناسب ویژگیهایی دارد. مثلا خیلی از والدین نمی دانند که صندل نوزاد هم میتواند طبی و یا غیر طبی باشد. حتی صندل نوزاد برای نوزادی که تازه راه رفتن را آموخته و کف پای کودک صاف می باشد نیز دارای استانداد های ویژه است ولی متاسفانه والدین به این مطلب هنگام خرید اهمیت نمی دهند برای خواندن ادامه مطلب در https://sandal.ir/blog/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C

با صدای
خانم گیلانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads