• 3 سال پیش

  • 608

  • 19:41

دومین دینگولاریتی تاریخ بشر: بیا بریم بُعد، کدوم بُعد؟ همون بُعدی که ...

SingularityCast
0
0
1

دومین دینگولاریتی تاریخ بشر: بیا بریم بُعد، کدوم بُعد؟ همون بُعدی که ...

SingularityCast
  • 19:41

  • 608

  • 3 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت یک جهش عمیق به درون ابعاد عالم هستی خواهیم داشت و به جهان‌های موازی و ایده‌های جذاب‌تر سر می‌زنیم. گوش کنید و ما رو معرفی کنید رفقا... @singularitycast

با صدای
نوید شفیعی ثابت
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads