• 3 سال پیش

  • 188

  • 11:54

رفتار من اپیزود 1

رفتار من
1
1
2

رفتار من اپیزود 1

رفتار من
  • 11:54

  • 188

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه سعی کردم هر آنچه باید برای رسیدن به آرامش فردی و موفقیت بدانید را با شما به اشتراک میگذارم.این مجموعه حاصل تفکر و تجربه شخصی من است امیدوارم برای شما نیز موثر باشد.باشد تا همه شما با آرامش به موفقیت برسید. با احترام وحید شارعی

با صدای
وحید شارعی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads