• 3 سال پیش

  • 34

  • 01:49:47

رادیو رمانیستا اپیزود هشتم - رویای پارادیزو

رادیو رمانیستا
0
0
0

رادیو رمانیستا اپیزود هشتم - رویای پارادیزو

رادیو رمانیستا
  • 01:49:47

  • 34

  • 3 سال پیش

توضیحات
درود به شنوندگان پادکست رادیو رمانیستا در این اپیزود با محمد یکی از طرفدارای رم صحبت میکنیم و در ادامه به بحث در مورد بازی با اودینزه و ناپولی خواهیم پرداخت

با صدای
مهران
رضا
علی
هادی
محمد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads