• 3 سال پیش

  • 59

  • 04:30

بدترین شرایط، بهترین ویژگی های افراد را بروز می‌دهد.

Business Science Podcast
1
1
0

بدترین شرایط، بهترین ویژگی های افراد را بروز می‌دهد.

Business Science Podcast
  • 04:30

  • 59

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت اول این هفته، مقاله‌ای از ویژه‌نامه هاروارد بیزینس ریویو است که با محوریت کروناویروس جدید در تاریح بیست مارچ با موضوع چگونه بدترین شرایط، .بهترین ویژگی‌های افراد را بروز می‌دهد به چاپ رسیده است

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads