• 3 سال پیش

  • 19

  • 05:34

فصل سوم: ترند - جمع‌بندی

پیزاین
0
0
0

فصل سوم: ترند - جمع‌بندی

پیزاین
  • 05:34

  • 19

  • 3 سال پیش

توضیحات
در فصل «ترند» سعی بر آن بود طی گفتگو با طراحان و صاحب‌نظران شاخههای مختلف طراحی مفهوم ترند را از نظرگاه بستر بین‌المللی و ایرانی طراحی و دیزاین مورد بحث قرار داده و شیوه‌های همگام‌سازی فرآیند و تیم طراحی با ترندها و ضرورت و چرایی اهمیت تلاش برای ترندسازی و بازبینی و تجدیدنظر در ترندهای پیشینی را مورد بررسی فنی قرار دهیم. در این اپیزود به صورت موردی قطعاتی سوال برانگیز و عموما راهگشا از هر گفتگو و رویداد را گردآورده و در انتها گزاره‌هایی در باب توجه به اهمیت پرسشگر بودن در حیطه ترندها و مسئولیت طراح بودن مطرح کرده‌ایم. توجه: این اپیزود در آبان ماه 1393 ضبط شده است. نویسندگان و میزبانان: محمد فاتحی- سحر مکتبی- نازنین سرانجام‌پور- پگاه وداد- مینا دادرس- المیرا ارزانی‌پور- عاطفه فلاحتی مهمانان: سعید حسنلو – سام انطیقه چیان- ایمان آل مظفر- رضا مهدیزاده تدوین : محمد فاتحی طراح کاور: پیمان پورحسین موسیقی و قطعات میانی: Intro & Outro: Another Way to Die - Jack White اینستاگرام پیزاین: https://instagram.com/pesignradio?igshid=pkyq35tcqmz7

با صدای
محمد فاتحی
سحر مکتبی
نازنین سرانجام‌پور
المیرا ارزانی‌پور
عاطفه فلاحتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads