• 4 سال پیش

  • 64

  • 21:13

برای هر شرکتی، بزرگ‌ترین مشکل موفقیت است

مهدی بیگدلی
1
توضیحات
برداشتی از کتاب "با چرا شروع کنید" سایمون سینک بخش‌ها اولیات 02:06 چطور چرایی گم می‌شه 08:51 جمع‌بندی 13:40 آخریات 17:54 http://mimbigdeli.ir

با صدای
مهدی بیگدلی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads