• 3 سال پیش

  • 158

  • 27:09

دلاوران میزگرد

مسیحا شنو
6
6
0

دلاوران میزگرد

مسیحا شنو
  • 27:09

  • 158

  • 3 سال پیش

توضیحات
رمان جالب تاریخی٬ پر حادثه٬ حماسی٬ مهیج و شورانگیز شرح جانبازی و فداکاری های شیرمردان و سرداران رشید و دلاوری که با قدرت شمشیر خود کوروش کبیر را به سلطنت رسانیدند.

با صدای
مسیحا خاکی فیروز
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads