• 4 سال پیش

  • 223

  • 23:01

1: دیزاین تینکینگ - Design Thinking

کارکست - Karcast
4
4
0

1: دیزاین تینکینگ - Design Thinking

کارکست - Karcast
  • 23:01

  • 223

  • 4 سال پیش

توضیحات
توی اولین قسمت از کارکست در مورد متد دیزاین تینکینگ صحبت میکنیم. این متد برای نوآوری مبتنی بر شناخت انسان ها طراحی شده. فرم نظرسنچی این قسمت: https://forms.gle/oV4x2K7iCMrZnkkF8 لینک مقالات استفاده شده در این اپیزود: https://hbr.org/2018/09/why-design-thinking-works https://hbr.org/2008/06/design-thinking

با صدای
محمدهادی شیرانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads