• 4 سال پیش

  • 40

  • 00:57

مباحث مهم درس عربی

hamoon_ganjian
0
0
0

مباحث مهم درس عربی

hamoon_ganjian
  • 00:57

  • 40

  • 4 سال پیش

توضیحات
مهمترین مباحث درس عربی روش مطالعه عربی برای کنکور از این جهت مهم است که در واقع عربی درسی است که میانگین درصد پاسخگویی آن در داوطلبان بسیار پایین است. به همین دلیل توجه بالا به این درس موجب موفقیت داوطلب می شود. چگونه عربی را برای کنکور بخوانیم؟ سوالات عربی در کنکور شامل چند بخش زیر است: بخش اول: شامل ترجمه است. این قسمت دارای 8 سوال است، که عبارت است از: 5 سوال ترجمه عربی به فارسی و 2 سوال ترجمه فارسی به عربی (تعریب) و 1 سوال مفهومی است. بخش دوم: بخش دوم از قواعدی در نحوه مطالعه عربی کنکور موثر است، شامل درک مطلب است. این قسمت دارای 9 سوال است که 4 سوال آن از متن و 2 سوال آن از حرکت گذاری و 3 سوال آن از ترکیب و تجزیه طرح می شود. بخش سوم: این بخش شامل سوالات قواعد عربی 2 و 3 است. دارای 8 سوال که 1 سوال از مباحث اعلال، حدود 2 سوال از مرفوعات و 3 سوال از منصوبات و 1سوال از اعراب فعل مضارع و 1 سوال از صفت و مضاف الیه و …. با توجه به تقسیم بندی بالا، 8 سوال ترجمه و 4 سوال درک مطلب است، بنابراین حدود 55 درصد سوالات از قسمت ترجمه است. نکته: باید این را بدانیم که گاهی اوقات پاسخگویی به سوالات قواعد نیز لازمه دانستن ترجمه است، بنابراین ارزش ترجمه و درک مطلب بسیار بالاست

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads