• 4 سال پیش

  • 246

  • 22:56

حقوق شهروندی به زبان ساده ۲

رادیو اطلس
1
1
1

حقوق شهروندی به زبان ساده ۲

رادیو اطلس
  • 22:56

  • 246

  • 4 سال پیش

توضیحات
همه ما کما بیش واژه حقوق شهروندی را شنیده ایم اما کمتر پیش امده تا بدنبال معنا و مفهوم واقعی آن رفته باشیم. در سه اپیزود پیش رو، منشور حقوق شهروندی را به ساده ترین شکل برایتان بازگو کردیم تا بشنوید و حقوق خودتان را بخواهید.

با صدای
علی اکبر نعمتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads