• 3 سال پیش

  • 41

  • 15:59
  • 15:59

  • 41

  • 3 سال پیش

توضیحات
درددل و حرف های خودمانی در حوزه ادبیات داستان موسیقی سینما فرهنگ

با صدای
ایمان مصطفایی
پریسا دشتی گوهری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads