• 3 سال پیش

  • 12

  • 09:22

سین عزیز

سین عزیز
0
0
0

سین عزیز

سین عزیز
  • 09:22

  • 12

  • 3 سال پیش

توضیحات
مجوعه داستانی سین عزیز صدای دلدادگیست،صدای تک تک ماهی های سر خورده از دستان است،صدای برگ های عاشق است،صدای نیمکت های رو به دیوار است‌،صدای قناری های در بند است،صدای دنیای آن سمت قاب های چوبیست. این دفتر صدای بی صدای دوست داشتن است. این صدا را با قلب خود گوش کنید.. ****** نویسنده:کیانوش معتمدی گوینده:حسین بینا

با صدای
حسین بینا
حسین بینا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads