• 4 سال پیش

  • 87

  • 06:26

تنگی نفس و استرس

دکتر چک
1
1
0

تنگی نفس و استرس

دکتر چک
  • 06:26

  • 87

  • 4 سال پیش

توضیحات
تجربه تنگی نفس (نفس تنگه) یا سایر مشکلات تنفسی بسیار ترسناک است؛ اما علامت عادی استرس و اضطراب می باشد. بعضی وقتها ما دچار تنگی نفس ناشی از استرس و اضطراب می شویم که چندان نگران کننده نبوده و با گذر استرس رفع می شود.

با صدای
خانم راسخ
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads