• 4 سال پیش

  • 6.7K

  • 21:36

قسمت دوم / شناخت دستگاه های موسیقی

پادکست چهارگاه
26
26
3

قسمت دوم / شناخت دستگاه های موسیقی

پادکست چهارگاه
  • 21:36

  • 6.7K

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این قسمت درباره ی آموزش موسیقی و شناخت دستگاههای موسیقی ایرانی از طریق اجرای ساز و آواز و آنالیز کردن تصانیف و قطعات موسیقی ایرانی صحبت می کنیم

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads