• 4 سال پیش

  • 54

  • 27:24

بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک قسمت اول

رادیو حامی
2
2
1

بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک قسمت اول

رادیو حامی
  • 27:24

  • 54

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به تحلیل و شناسایی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخته شده و ابعاد حقوقی این قرارداد بررسی گردیده

با صدای
داود شرکتی
مهبد مشیری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads