• 4 سال پیش

  • 151

  • 06:39

جلسه دوم شرح باب سوم بوستان سعدی درعشق و مستی و شور.حکایت شاهد سمرقندی

سعدی به روایت دکتر عباس هدایتی اصل
1
1
1

جلسه دوم شرح باب سوم بوستان سعدی درعشق و مستی و شور.حکایت شاهد سمرقندی

سعدی به روایت دکتر عباس هدایتی اصل
  • 06:39

  • 151

  • 4 سال پیش

توضیحات
باب سوم بوستان در عشق و مستی و شور ❤ جلسه دوم حکایت شاهد سمرقندی

با صدای
دکتر عباس هدایتی اصل
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads