• 4 سال پیش

  • 138

  • 19:47

اپیزود ششم. مسخره ترین ایده هایی که پولساز شدند

رادیو ویکی تولید
0
0
0

اپیزود ششم. مسخره ترین ایده هایی که پولساز شدند

رادیو ویکی تولید
  • 19:47

  • 138

  • 4 سال پیش

توضیحات
گاها ایده هایی موفق میشوند که توسط هیچ یک از صاحبنظران حوزه ی کسب و کار قابل تایید نبوده اند؛آنها بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و منطقی اجرا میشوند و در عین ناباوری ثروت زیادی را خلق میکنند!از چرایی این داستان ما هم بی اطلاعیم اما نمونه هایی داریم که شنیدنشان برایتان جذاب خواهد بود ...

با صدای
میلاد اسمعیلی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads