• 4 سال پیش

  • 133

  • 05:38

عشق و مشاوره پیش از ازدواج

رادیو شادزی
0
0
5

عشق و مشاوره پیش از ازدواج

رادیو شادزی
  • 05:38

  • 133

  • 4 سال پیش

توضیحات
این پادکست نتیجه صحبتهایی است با دوستان درباره لزوم مشاوره پیش از ازدواج که می تواند بسیاری از وصلت های اشتباه را که به احتمال بالا به روزهای تلخ و جدایی می رسند؛پیشگیری کند.

با صدای
حسین غفوری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads