• 3 سال پیش

  • 546

  • 40:38

مصاحبه هومن خیاط با رادیو ایران

هومن خیاط
1
1
0

مصاحبه هومن خیاط با رادیو ایران

هومن خیاط
  • 40:38

  • 546

  • 3 سال پیش

توضیحات
مصاحبه هومن خیاط با برنامه فرش بنفشه از رادیو ایران با اجرای منصور ضابطیان

با صدای
منصور ضابطیان
هومن خیاط
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads