• 3 سال پیش

  • 21

  • 47:37

اگر ویراستار فصل 12 بودم

صدای محسن
0
0
0

اگر ویراستار فصل 12 بودم

صدای محسن
  • 47:37

  • 21

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این پادکست درمورد تغییرات کوچکی در فصل 12 صحبت میکنیم که میتوانستند این فصل را نجات دهند.

با صدای
محسن سیفی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads