• 4 سال پیش

  • 99

  • 10:02

پادکست پیشگیری از کرونا

شایان نیازی
1
1
0

پادکست پیشگیری از کرونا

شایان نیازی
  • 10:02

  • 99

  • 4 سال پیش

توضیحات
پادکستی متفاوت از انجمن علمی پرستاری دانشگاه علوم پرشکی سبزوار گوینده: شایان نیازی تنظیم: علی لطفی کاور: فاضله رفیعی پور

با صدای
شایان نیازی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads