• 4 سال پیش

  • 372

  • 21:37

سیرتا پیاز ویروسی بنام کرونا

رادیو اطلس
2
2
1

سیرتا پیاز ویروسی بنام کرونا

رادیو اطلس
  • 21:37

  • 372

  • 4 سال پیش

توضیحات
این روزها واژه کرونا حتی بیش از برند آبجو یا مدل ماشینی که بود به عنوان عاملی برای مرگ دهها نفر شناخته شده است. ویروسی جدید و ناشناخته که قربانی می گیرد اما در این اپیزود ما سیر تا پیاز این ویروس را برایتان گفته ایم، از لحظه پیدایش تا مراقبتهای مهم در هنگام بیماری. ما با هم کرونا را شکست میدهیم.

با صدای
زینب رستگار

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads