• 2 سال پیش

  • 829

  • 07:00
اپیزود ۴/داستان کوتاه - زورق کوچک

اپیزود ۴/داستان کوتاه - زورق کوچک

رادیو انرژی مثبت
0
اپیزود ۴/داستان کوتاه - زورق کوچک
  • 07:00

  • 829

  • 2 سال پیش

اپیزود ۴/داستان کوتاه - زورق کوچک

رادیو انرژی مثبت
0

توضیحات
داستان کوتاه زورق کوچک این داستان راجع به یک شخصی هست که با قایق خود در دریا کار میکند و شغلش ماهیگیری هست که در یک روز طوفانی در وسط دریا گیر میکند و.... Short story of the little zoragh This story is about a person who works his boat in the sea and his job is fishing. on a stormy day in the middle ...of the sea and

با صدای
ehsanmajdi

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads