• 2 سال پیش

  • 524

  • 01:00:08
سخنرانی ۴۰۴ دکتر حق پرست خامگیاهخواری و روشهای طبیعی برای  مقابله با ویروس کرونا

سخنرانی ۴۰۴ دکتر حق پرست خامگیاهخواری و روشهای طبیعی برای مقابله با ویروس کرونا

رستوران روح
6
سخنرانی ۴۰۴ دکتر حق پرست خامگیاهخواری و روشهای طبیعی برای  مقابله با ویروس کرونا
  • 01:00:08

  • 524

  • 2 سال پیش

سخنرانی ۴۰۴ دکتر حق پرست خامگیاهخواری و روشهای طبیعی برای مقابله با ویروس کرونا

رستوران روح
6

توضیحات
ویروس سرما خوردگی است که مغز ندارد، به فکر تقویت خود بوده که به ویروس کرونا تبدیل شده است که بحرانی جهانی برای انسانی که مغز متفکر دارد ایجاد کرده است. این ویروس در جهت مثبت خودش را تغییر داده است. انسان دارای سیستم ایمنی بسیار قویی است که ویروس کرونا و سلولهای سرطانی توان مقابله با آنرا ندارند ولی ما بدون استفاده از خرد خود این سیستم ایمنی را با تغدیه غیر طبیعی و استرس بسیار ضعیف کرده ایم و الان از این ویروس ترس داریم. سخنرانی من را تحت عنوان خامگیاهخواری و روشهای طبیعی برای مقابله با ویروس کرونا گوش کنید و به دیگران توصیه کنید تا دوباره سیستم ایمنی خود را به شکوه روز اول آفرینشمان بر علیه کرونا و سرطان برسانیم. در مورد تجربیات خامگیاهخواران در تقویت این سیستم خواهید شنید. دکتر رضا حق پرست مدیر عامل انجمن راز آرامش زندگی. قانون جبران در کمپین خود مراقبتی بر اساس قانون جبران در برابر هر چیزی که بدست می آورید بهائی وجود دارد که باید بگونه ای پرداخت شود. اعضای عزیز کمپین خود مراقبتی درصورتی که مطالب کمپین در کسب آگاهی شما و سلامتی روح و جسم شما موثر بوده است، برای پوشش قسمتی از هزینه های مالی مدیریت این کمپین و ادامه فعالیت کمپین داوطلبانه مشارکت کنید. شماره کارت بانک ملت رضا حق پرست مدیر کمپین 6104-3378-5349-6311 شماره شبای دکتر حق پرست IR67 0120 0200 0000 4416 0920 61 مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم قرار بود که پادکست کمپین خود مراقبتی در سایت شنو تو بها دار باشد تا هزینه ها ی مدیریت کمپین با پرداخت حق اشتراک روزانه و یا ماهیانه تامین گردد. ولی پرداخت حق اشتراک توسط هم میهنان عزیز خارج از کشور که عضو کمپین خود مراقبتی هستند مقدور نبود. بنا براین تصمیم گرفتم که این پادکست بدون پرداخت هزینه اشتراک در این سایت فعال باشد و حق اشتراک برای جبران هزینه ها و امور خیری که کمپین در برنامه دارد از طریق قانون جبران به صورت داوطلبانه پرداخت گردد. با تشکر دکتر حق پرست

با صدای
دکتر رضا حق پرست
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads