• 4 سال پیش

  • 0

  • 22:22

۷- ایگو دشمن من است

نوآنس
8
8
0

۷- ایگو دشمن من است

نوآنس
  • 22:22

  • 0

  • 4 سال پیش

توضیحات
پادکست ایگو دشمن من است می‌گوید که بسیاری از ما اصرار داریم که مانع اصلی در برابر یک زندگی کامل و موفق عوامل خارجی است. ولی در حقیقت، متداول‌ترین دشمن ما غرور و خودخواهی است. این صفت‌ها ابتدا، مانع یادگیری و پرورش استعداد می شوند و در هنگام موفقیت، می تواند ما را نسبت به اشتباهات‌مان کور کنند. در شرایط دشوار، مشکلات را بزرگتر جلوه می‌دهد و بهبودی را دشوار می‌کند. در هر مرحله ای، غرور ما را عقب نگه می‌دارد ...

با صدای
مهدی آزاد
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads