• 4 سال پیش

  • 62

  • 08:40

نکات مهم بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 98 حتما گوش بدید

فیزیک کنکور با کوروش رزمگیر
0
توضیحات
در این فایل به طور کامل به بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی می پردازیم و بعد از گوش دادن به این فایل صوتی هیچ سولی در رابطه با این که از هر مبحث فیزیک چند سوال در کنکور مطرح می شود برای شما باقی نمی ماند.

shenoto-ads
shenoto-ads