• 4 سال پیش

  • 46

  • 03:12

ماجراهای پژمان

رادیو نوکو
2
2
1

ماجراهای پژمان

رادیو نوکو
  • 03:12

  • 46

  • 4 سال پیش

توضیحات
رساندن خبر برای خودش هنری است وقتی خبر، خبر بارداری باشد. گوش بدین تا تا ببینیم درست خبر رساندن چگونه است ؟؟

با صدای
امیر عضد
صاحبه عظیمی
محمدحسین خسروجردی
امیرعلی سرمدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads