• 2 سال پیش

  • 1.6K

  • 17:01
هزارویک کست اپیزود چهارم فصل2 شمس الدین و نورالدین

هزارویک کست اپیزود چهارم فصل2 شمس الدین و نورالدین

هزارو یک کست
1
هزارویک کست اپیزود چهارم فصل2 شمس الدین و نورالدین
  • 17:01

  • 1.6K

  • 2 سال پیش

هزارویک کست اپیزود چهارم فصل2 شمس الدین و نورالدین

هزارو یک کست
1

توضیحات
داستان دو برادر که به مقام وزارت می رسن، ولی افسوس که دیو غرور و حسادت و خشم همیشه در کمینه. ایمیل من Iman.majdizadeh@gmail.com اینستاگرام @hezaro1cast

با صدای
ایمان مجدی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads