• 4 سال پیش

  • 830

  • 39:00

اپیزود اول؛ صبر ایرانیان، قسمت اول

رادیو قجرتایم
31
31
7

اپیزود اول؛ صبر ایرانیان، قسمت اول

رادیو قجرتایم
  • 39:00

  • 830

  • 4 سال پیش

توضیحات
محتوای اپیزود اول پادکست رادیو قجرتایم چیست؟ روزشمار این اپیزود؛ کشتار نانجینگ! تصویب جداییِ دین از سیاست در مجلس فرانسه و سخنرانیِ فوق‌العادۀ ویکتورهوگو در این‌باره. علی‌اکبر سعیدیِ سیرجانی و سرگذشت تلخ او! میرزا حسن رشدیه؛ بنیان‌گذار آموزش نوین در ایران، و کوتاه از ورود اولین اتومبیل به‌ایران و انتخاب رضاخان به‌عنوان پادشاه و سخنی از ابوریحان بیرونی. اما روایت اصلی؛ گذری بر آستانۀ صبر ایرانیان در برابر مشکلات، که قسمت اولش محسوب می‌شود است، که از حملۀ افغان‌ها تا قحطی و فقر شَدید، و همچنین دستور تهیۀ پخت آبگوشت سحرآمیز توسط روحانیون درباری به‌شاه‌سلطان‌حسین صفوی، برای مقابله با افغان‌ها را خواهید شنید…! نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانوادۀ محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.

shenoto-ads
shenoto-ads