• 3 سال پیش

  • 2.7K

  • 11:03

درونگرایی و برونگرایی در مدل MBTI

رادیو تیپولوژی
6
6
0

درونگرایی و برونگرایی در مدل MBTI

رادیو تیپولوژی
  • 11:03

  • 2.7K

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این پادکست به بررسی ترجیحات #درونگرایی و #برونگرایی میپردازیم. موضوعات مطرح شده به ترتیب زمان : ⏱00 :00 تا 02:00 #دایکوتومی_ها و اشتباهات رایج ⏱02:00 تا 06:00 تعریف درونگرایی و برونگرایی ⏱06:00 تا 09:00 ادامه توضیحات و توصیه #ماری مککاولی ⏱09:00 تا 11:00 معرفی مقاله مرتبط https://b2n.ir/584812

با صدای
حمیدرضا ریاضتی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads