• 4 سال پیش

  • 2.6K

  • 10:35

مقدمه بر تیپ شناسی MBTI

رادیو تیپولوژی
1
1
1

مقدمه بر تیپ شناسی MBTI

رادیو تیپولوژی
  • 10:35

  • 2.6K

  • 4 سال پیش

توضیحات
این پادکست اولین قسمت از سلسله پادکست های رادیو تیپولوژی است که به بررسی مقدمات MBTI میپردازد . 00:00 تا 02:00 تفاوت و شباهت افراد با یکدیگر 02:00 تا 04:00 شخصیت و تایپ 04:00 تا 07:00 ترجیحات و دایکوتومی ها 08:00 تا 10:35 تاریخچه تیپ شناسی MBTI مقاله مرتبط https://b2n.ir/444038

با صدای
حمیدرضا ریاضتی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads