• 4 سال پیش

  • 206

  • 42:22

چرا از نظرات مردم می‌ترسیم؟

مهدی بیگدلی
3
توضیحات
از سری چالش‌های ماجرای پرسونال برندینگ به‌وسیله شبکه‌های اجتماعی

shenoto-ads
shenoto-ads