• 4 سال پیش

  • 488

  • 07:42

پادکست شماره 1 - رادیو آگرین تک- هفته اول خرداد 98

رادیو آگرین تک
11
11
13

پادکست شماره 1 - رادیو آگرین تک- هفته اول خرداد 98

رادیو آگرین تک
  • 07:42

  • 488

  • 4 سال پیش

توضیحات
اولین پادکست شرکت سها آگرین تک و دپارتمان علمی گروه محسنیان منتشر شد. می توانید هر شنبه با مطالب جذاب علمی و آخرین اخبار حوزه دامپروری و دامپزشکی، صنعت گاو شیری ما را همراهی کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads